Cam kết bảo mật

Tại LifePlus, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu. 

Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Chúng tôi coi sự tin cậy của bạn có giá trị cao nhất. Vì vậy chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết của bạn.

Tại LifePlus chúng tôi nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo khả năng bảo vệ dữ liệu của bạn, bao gồm bảo mật dữ liệu kỹ thuật và quy trình quản lý nội bộ cũng như các biện pháp bảo vệ dữ liệu vật lý.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Phạm vi

Chính sách bảo mật này áp dụng cho trang web và ứng dụng trực tuyến của LifePlus đề cập đến hoặc liên kết với Chính sách (gọi chung là “Dịch vụ” của chúng tôi). Chính sách bảo mật này áp dụng cho dù bạn sử dụng máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng hay TV để truy cập Dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập nhiều loại thông tin liên quan đến Dịch vụ, bao gồm:

• Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi;

• Thông tin chúng tôi thu thập về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi cũng có thể cần bạn đồng ý để thu thập thông tin không được quy định trong Chính sách bảo mật.

Sử dụng và chia sẻ thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin mà mình thu thập được (bao gồm nhưng không giới hạn) để:

• Cung cấp Dịch vụ bạn yêu cầu;

• Hiểu được cách bạn sử dụng Dịch vụ để chúng tôi có thể nâng cao trải nghiệm của bạn;

• Cung cấp nội dung và quảng cáo tùy chỉnh; và

• Nếu có sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với:

• Đối tác kinh doanh – các công ty đáng tin cậy có thể cung cấp thông tin về sản phẩm

LifePlus hiểu tầm quan trọng của quyền riêng tư đối với khách hàng của mình và chúng tôi sẽ phấn đấu hướng đến sự minh bạch trong cách thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển và lưu trữ thông tin của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích các hoạt động sử dụng thông tin của chúng tôi. Chính sách bảo mật này áp dụng cho trang web và ứng dụng trực tuyến của LifePlus

Xin lưu ý rằng Chính sách bảo mật cũng có thể áp dụng cho dù bạn sử dụng máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng, TV hay thiết bị khác để truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Điều quan trọng là bạn cần đọc kỹ Chính sách bảo mật bởi vì bất cứ khi nào bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý thực hiện những điều chúng tôi quy định trong Chính sách bảo mật và các phần bổ sung.

Việc bạn xem lại thường xuyên để cập nhật Chính sách bảo mật cũng rất quan trọng. Nếu chúng tôi cập nhật Chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ báo cho bạn biết về những thay đổi mà chúng tôi cho là quan trọng bằng cách thông báo trên Dịch vụ liên quan. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi chúng tôi đã thông báo như vậy, bạn đồng ý với (các) hoạt động mới được nêu trong cập nhật. Phiên bản mới nhất của Chính sách bảo mật sẽ luôn có sẵn ở đây

Link:

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ BẠN?

Thông tin bạn cung cấp trực tiếp

Một số Dịch vụ cho phép bạn cung cấp thông tin trực tiếp cho chúng tôi. Ví dụ:

• Một số Dịch vụ của chúng tôi cho phép người dùng tạo tài khoản hoặc hồ sơ. Liên quan đến những Dịch vụ này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhất định về bản thân để thiết lập tài khoản hoặc hồ sơ. Ví dụ, bạn có thể gửi thông tin nhất định về bản thân như tên và địa chỉ email khi bạn tạo một LifePlus account.

Thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Ngoài những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thông qua phần mềm trên thiết bị của bạn và các phương tiện khác. Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập:

• Thông tin thiết bị, phiên bản hệ điều hành và các cài đặt của thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ.

• Thông tin đăng nhập – như thời gian và khoảng thời gian bạn sử dụng Dịch vụ

• Thông tin vị trí – như tín hiệu GPS của thiết bị của bạn

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà mình thu thập được cho những mục đích sau đây:

• Đăng ký bạn hoặc thiết bị của bạn đối với Dịch vụ;

• Cung cấp Dịch vụ hoặc tính năng bạn yêu cầu;

• Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (bao gồm việc yêu cầu bạn cho ý kiến của mình về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và thực hiện các cuộc khảo sát khách hàng);

• hiểu được cách khách hàng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để chúng tôi có thể cải tiến dịch vụ đó và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới;

CHÚNG TÔI CÔNG KHAI THÔNG TIN CỦA BẠN CHO AI?

Chúng tôi sẽ không công khai thông tin của bạn cho các bên thứ ba nhằm mục đích kinh doanh hay tiếp thị độc lập của riêng mình mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể công khai thông tin của bạn cho các đối tượng sau đây:

• Các bên khác khi luật pháp yêu cầu hoặc nếu cần thiết để bảo vệ dịch vụ của chúng tôi. Có thể có những trường hợp chúng tôi công khai thông tin của bạn cho các bên khác:

• Để tuân theo luật pháp hoặc đáp ứng quy trình pháp lý bắt buộc (như lệnh khám xét hoặc lệnh tòa án khác);

• Để xác minh hoặc thực thi việc tuân thủ các chính sách quản lý Dịch vụ của chúng tôi; và

• Để bảo vệ các quyền, tài sản, hoặc sự an toàn của LifePlus hoặc bất kỳ các công ty liên kết, đối tác kinh doanh hoặc khách hàng tương ứng nào của chúng tôi.

• Các bên khác với sự đồng ý của bạn hoặc theo sự chỉ đạo của bạn. Ngoài nội dung công khai được quy định trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khi bạn đồng ý hoặc yêu cầu việc chia sẻ đó.

CHÚNG TÔI LÀM GÌ ĐỂ BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN?

Chúng tôi đã đưa ra các giải pháp vật lý và kỹ thuật hợp lý tại chỗ để bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập được liên quan đến Dịch vụ. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn nhưng không có trang web, truyền tải Internet, hệ thống máy tính hoặc kết nối không dây nào là hoàn toàn bảo mật cả.

TRUY CẬP THÔNG TIN CỦA BẠN

Theo luật pháp của một số quốc gia, bạn có thể có quyền yêu cầu chi tiết về những thông tin chúng tôi thu thập và sửa chữa những sai sót có trong thông tin đó. Bất kỳ quyền nào của người dùng theo luật định sau này không bị ảnh hưởng.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi thực hiện những biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng thông tin về bạn chỉ khả dụng khi cần thiết cho mục đích xử lý, hoặc lâu hơn nếu cần thiết theo hợp đồng, theo luật hiện hành hoặc cho mục đích thống kê, tùy thuộc vào biện pháp bảo vệ thích hợp.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu được, chống lại việc phá hủy, can thiệp, mất mát, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng một cách bất hợp pháp, ngẫu nhiên hoặc trái phép.

Lựa chọn của bạn

Bạn có thể vô hiệu hóa Dịch vụ bất cứ lúc nào bằng cách xóa ứng dụng, tuy nhiên điều này có thể ngăn bạn sử dụng Dịch vụ.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu được thông qua Dịch vụ chống lại việc phá hủy, can thiệp, mất mát, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng một cách bất hợp pháp, ngẫu nhiên hoặc trái phép. LifePlus cũng duy trì các quy trình hợp lý để giúp đảm bảo rằng dữ liệu đó là đáng tin cậy cho mục đích sử dụng đã định và dữ liệu đó là chính xác, đầy đủ và hiện hành.

Thông báo về quyền riêng tư này có thể được cập nhật định kỳ để phản ánh những thay đổi trong cách chúng tôi xử thông tin cá nhân đối với Dịch vụ hoặc thay đổi về luật hiện hành. Chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang web của chúng tôi và/hoặc thiết bị của bạn để thông báo cho bạn về những thay đổi đáng kể đối với Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi và chỉ rõ ở phần đầu của thông báo thời điểm cập nhật gần đây nhất.

Cách liên hệ với chúng tôi

Để đặt câu hỏi cho chúng tôi về Thông báo về quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: 

Công ty TNHH Kết Nối LifePlus

Tầng 4, 119 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM

Email: cskh@lifeplusloyalty.vn

Hotline: 1900636305