Sử dụng công nghệ nhân loại, phát triển công nghệ mới, từ đó làm ra giải pháp và sản phẩm để thay đổi Việt Nam, thay đổi thế giới, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng từng chia sẻ. Ông cũng nhấn mạnh sự phát triển của Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra cơ hội có 1 – 0 – 2 cho đất nước.

Là một trong số những quốc gia tăng trưởng nhanh nhất trong 20 năm qua, nhưng nếu xét trên góc độ về “chất lượng”, Việt Nam vẫn là một quốc gia… đang phát triển.

Hàn Quốc, Trung Quốc… chỉ đi trước Việt Nam một thời gian ngắn nhưng đã nhanh chóng trở thành cường quốc về công nghệ của thế giới. Việt Nam cũng đang hướng đến việc trở thành một trung tâm sáng tạo, khởi nghiệp toàn cầu và tự thân cũng là một nơi sản sinh ra những sản phẩm, giải pháp công nghệ đột phá.

Báo cáo của Austrade, công bố hồi tháng 9/2019, nhận xét Việt Nam đã tăng trưởng phi thường về số lượng statup: từ 400 của năm 2012 lên gần 1.800 vào năm 2015 và 3.000 trong năm 2017. Dòng vốn đổ vào các statup cũng tăng 3 lần trong giai đoạn 2016 – 2018, từ 205 triệu USD lên gần 900 triệu USD.

Số liệu cũng ghi nhận trong 10 năm qua, giá trị của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã chiếm 15% GDP, gấp đôi tốc độ tăng trưởng của toàn nền kinh tế.